Solsten

Solsten används för att ta bort rädsla och stress, ge glädje och stärka din intuition. Den är även bra för att ta bort negativa energier från andra människor.

Vänligen notera att halvädelstenar är naturmaterial och därför varierar mer eller mindre i färg, form, kvalitet, storlek, hålstorlek osv.